Tải + download ảnh động – gif Đức Phật – Di Lặc – Quan Thế Âm

Đến Tainguyen24h để lựa chọn Tải + download hình ảnh động (gif) Đức Phật – Di Lặc – Quan Thế Âm bồ tát làm thiệp gửi tặng ngày mùng một (1) hay (15) rằm hàng tháng cho facebook, tiwtter, zalo,… miễn phí. 

Phật là gì?

Phật (chữ Hán: 佛), tiếng Hindi: बुद्धा (phiên âm: Buddha) hay Bụt, Bụt Đà (chữ Phạn: Buddhã) trong Phật giáo nghĩa là Bậc Giác Ngộ, dùng để chỉ đến một vị Chánh Đẳng Chánh Giác đã đạt đến sự tinh khiết và hoàn thiện trong đạo đức, trí tuệ thông qua nỗ lực của bản thân trong việc thực hiện các pháp Ba-la-mật ở rất nhiều kiếp sống, tâm trí hoàn toàn không còn vô minh – gốc rễ gây ra sinh tử. Đó là một trí tuệ vĩ đại (Nhất thiết trí) cùng với sự từ bi vô hạn với tất cả mọi chúng sinh khác, không phân biệt đối tượng. Sự giác ngộ ấy có tính chất siêu nhiên, theo Phật giáo thì nó không thể diễn đạt bằng ngôn ngữ được mà chỉ có thể hiểu hoàn toàn khi đã trải nghiệm nó. Những chúng sinh đang trên con đường để trở thành một vị Phật, chuyên tâm thực hiện các hạnh Ba-la-mật, phát tâm từ bi được gọi là Bồ tát. Khi thành Phật, không chỉ về mặt trí tuệ và đức hạnh mà còn toàn diện về mặt hình thể Ba mươi hai tướng tốt – Tám mươi vẻ đẹp vô cùng thanh tịnh, tuy nhiên Phật toàn giác không toàn năng.

Xem thêm: 

Từ này thường để chỉ một vị Phật trong lịch sử tên là “Thích Ca Mâu Ni”, một nhân vật có thật đã truyền bá tư tưởng của mình ở lục địa Ấn Độ vào thế kỷ 5 trước công nguyên, và những giáo lý ấy đã được làm nền tảng để khai sinh ra Phật giáo. Nhưng theo lời giảng của chính Tất-đạt-đa Cồ-đàm thì Ngài chỉ là vị Phật duy nhất trên Trái Đất trong thời kỳ này, chứ nếu xét rộng ra toàn vũ trụ, xét cả quá khứ – tương lai thì ngoài ông ra còn có vô số vị Phật khác nữa, họ tồn tại ở các thế giới khác hoặc ở những thời điểm khác: nhiều vị đã đắc đạo ở quá khứ, nhiều vị đang sống trong hiện tại (ở những thế giới khác) và nhiều vị sẽ đắc đạo ở tương lai. Cũng theo lời Ngài, trong tương lai rất xa về sau, trên Trái Đất sẽ xuất hiện một vị nữa đắc đạo thành Phật, đó là Bồ Tát Di Lặc thành Phật Di Lặc.

Theo Phật giáo, thời đại xuất hiện một vị Phật là rất hiếm. Vì có nhiều thời kỳ, có nhiều giai đoạn rất dài trong các chu kỳ thế giới không hề xuất hiện một vị Phật nào, nếu có thì cũng chỉ có những vị Phật Độc Giác, các vị này xu hướng ít tuyên thuyết giáo pháp, cho nên chúng sinh không có phương tiện giải thoát. Vị Phật thường được xem là đại diện cho các vị Phật quá khứ là Nhiên Đăng Cổ Phật. Trong khi vị Phật tương lai được cho là sẽ xuất hiện ở Trái Đất này là Di-lặc. Trong Phật giáo Bắc tông thì còn chia ra Phật mẫu(phật bà), Phật vương, Phật tổ(Phật chủ), Phật tử. Ngoài ra còn có những tầng tu hành thấp hơn Phật như: Duyên giác (Phật độc giác), Thanh văn (là những người nghe Phật giảng dạy mà tu được quả vị A-la-hán).

Đức phật Thích-ca Mâu-ni

Siddhārtha Gautama (tiếng Phạn: सिद्धार्थ गौतम, chữ Hán: 悉達多瞿曇, phiên âm Hán-Việt: Tất-đạt-đa Cồ-đàm) hay Gautama Buddha, còn được gọi là Phật Shakyamuni (tiếng Phạn: शाक्यमुनि, chữ Hán: 釋迦牟尼, phiên âm Hán-Việt: Thích-ca Mâu-ni, trong khẩu ngữ thường gọi tắt là Phật, Bụt, Phật Tổ hoặc chỉ đơn giản là Đức Phật), là Thái tử, nhà tu hành, nhà truyền giáo, nhà thuyết giảng, nhà triết học, đạo sư sống ở Ấn Độ vào thời cổ đại, người sáng lập Phật giáo. Ông sinh ra ở vùng đất mà ngày nay là Nepal, nhưng quãng cuộc đời quan trọng nhất sau đó của ông lại gắn liền với các khu vực mà ngày nay là Ấn Độ khi ông đi xuống phía Đông và phía Nam để sáng tạo và truyền bá các lời giảng dạy của ông, tín đồ Phật giáo xem ông là người đầu tiên hoàn toàn giác ngộ để đạt niết bàn thành Phật.

Theo các bộ kinh Phật giáo truyền lại cùng sử liệu thì ông vốn xuất thân là một vị Thái tử thuộc về Hoàng tộc Cồ-Đàm (Gautama) của Tiểu quốc Thích-ca (Shakya) ở vùng Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu). Tuy nhiên, ông đã sớm từ bỏ cuộc sống vinh hoa phú quý ở nơi đấy để nhằm lên đường đi tìm chánh đạo. Sau khoảng 6 năm tu đạo, ông đạt được giác ngộ chính pháp ở năm 35 tuổi và dành tiếp 45 năm còn lại trong cuộc đời mình cho việc truyền bá, giảng dạy các giáo lý Phật pháp khắp những khu vực ở Đông và Nam tiểu lục địa Ấn Độ.[4][5] Tất-đạt-đa đề xướng con đường Trung đạo (Majihimāpaṭipadā) – tức vừa từ bỏ đời sống xa hoa nhưng cũng vừa không theo lối tu hành ép xác khổ hạnh vốn rất thịnh hành trong các học thuyết tôn giáo và tín ngưỡng Ấn Độ xưa.[6] Các giáo pháp trong thời gian mà Đức Phật từng truyền bá ở Ấn Độ cũng đã đặt ra nền tảng quan trọng và to lớn cho sự hình thành và phát triển của những giáo lý đạo Phật ngày nay.[7][5]

Ông được những Phật tử coi là một bậc đạo sư và tâm linh tiến đến giác ngộ, tinh thần viên mãn, tự giải thoát bản thân hoàn toàn khỏi quy luật sinh tử luân hồi và hiểu rõ được tất cả bản chất mọi sự vật sự việc; đồng thời truyền bá những kinh nghiệm tu luyện và giác ngộ của mình cho người khác để họ có thể tự chấm dứt khổ đau của bản thân, đạt được “hạnh phúc tối thượng”. Chi tiết về cuộc đời cùng sự nghiệp, những lời dạy và các giới luật của ông được nhiều thế hệ học trò ghi nhớ và tổng hợp lại sau khi Tất-đạt-đa qua đời. Hàng loạt những bản kinh ghi lại lời dạy của ông được lưu giữ qua truyền miệng nhiều thế hệ và dần bắt đầu được viết thành sách 200 năm sau đó.

Dưới đây là Top 100 hình ảnh động – gif Đức Phật Thích-ca Mâu-ni – Di Lặc – Quan Thế Âm Bồ Tát đẹp:

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 1

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 2

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 3

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 4

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 5

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 6

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 7

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 8

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 9

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 10

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 11

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 12

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 13

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 14

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 15

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 16

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 17

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 18

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 19

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 20

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 21

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 22

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 23

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 24

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 25

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 26

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 27

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 28

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 29

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 30

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 31

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 32

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 33

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 34

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 35

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 36

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 37

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 38

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 39

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 40

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 41

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 42

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 43

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 44

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 45

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 46

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 47

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 48

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 49

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 50

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 51

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 52

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 53

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 55

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 56

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 57

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 58

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 59

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 60

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 61

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 62

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 63

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 64

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 65

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 66

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 67

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 68

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 69

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 70

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 71

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 72

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 73

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 74

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 75

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 76

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 77

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 78

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 79

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 80

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 81

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 82

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 83

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 84

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 85

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 86

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 87

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 88

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 89

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 90

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 91

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 92

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 93

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 94

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 95

hình ảnh động Đức Phật - Di Lặc - Quan Thế Âm Bồ Tát số 96

Nguồn: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *