Share hình ảnh tướng Master Yi – Kiếm Sư Wuju của trong game LOL

Tainguyen24h share bộ sưu hình ảnh và nền tướng Master Yi – Kiếm Sư Wuju trong game liên minh huyền thoại LOL – League Of Legends full hd. Master Yi đã rèn luyện thân thể và mài dũa tâm trí để suy nghĩ và hành động gần như hòa làm một. Dù chỉ coi bạo lực là giải pháp cuối cùng, nhưng lưỡi kiếm thanh nhã và chớp nhoáng của anh đảm bảo mọi thứ luôn được giải quyết nhanh gọn. Là một trong những môn đồ cuối cùng của võ phái Wuju, Yi dành cả đời tiếp nối di sản đó—dùng Thất Kính Thấu Thị kiểm tra những đệ tử tiềm năng để xác định ra người xứng đáng nhất.

Xem thêm: Share hình ảnh tướng Renekton – Đồ Tể Sa Mạc của trong game LOL

Dưới đây là 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) trong game LOL đang chờ bạn lựa chọn:

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 1

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 2

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 3

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 4

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 5

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 6

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 7

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 8

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 9

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 10

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 11

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 12

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 13

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 14

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 15

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 16

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 17

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 18

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 19

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 20

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 21

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 22

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 23

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 24

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 25

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 26

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 28

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 29

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 30

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 31

Tuyển tập 30 hình nền tướng Master Yi (Kiếm Sư Wuju) full hd số 32

 

Sưu Tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *