Share file psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu

Blog share file psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu được blog sưu tầm và chia sẻ để mọi người tải về máy làm tài nguyên hoặc chỉnh sửa theo phong cách của riêng mình.

File psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu có thể chỉnh sửa được những màu chữ tùy biến như sau :

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh-5

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 1

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 2

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh-4

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 3

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh-1

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 4

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh-3

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 5

psd-hieu-ung-chu-dom-sang-lung-linh-2

Hình ảnh demo psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu số 6

Link tải file psd thiết kế hiệu ứng chữ đốm sáng lung linh sắc màu.

Nguồn : Sưu Tầm

Chia sẻ bài viết: