Thiết kế chip đời mới bằng AI

Thiết kế chip đời mới bằng AI

Thiết kế chip đời mới bằng AI – Từ Nvidia, Google đến các trường đại học đều đang tìm cách ứng dụng AI để tăng tốc quá trình thiết kế chip đời mới. Theo Forbes, việc ứng dụng AI giúp...
read more